Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

emfyteymata Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν ειδικές κατασκευές που προορίζονται για να αντικασταστήσουν δόντια που λείπουν από τη στοματική κοιλότητα.

Ο όρος εμφύτευμα αναφέρεται στο τμήμα εκείνο των ειδικών αυτών κατασκευών που τοποθετείται μέσα στο οστό της άνω ή της κάτω γνάθου, με σκοπό να υποκαταστήσει τη ρίζα του ελλείποντος δοντιού.

Το τμήμα αυτό είναι ένα κυλινδρικό σύστημα από ειδικό κράμα μετάλλων (σήμερα κατά κανόνα χρησιμοποιούνται κράματα τιτανίου), με ειδική διαμόρφωση και επίστρωση, το οποίο τοποθετούμενο μέσα στο οστό των γνάθων, σε χρονικό διάστημα 3-5 μηνών, ενσωματώνεται.

Μετά την πλήρη ενσωμάτωση του εμφυτεύματος μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σ’ αυτό μια στεφάνη, μπορεί να αποτελέσει στήριγμα γέφυρας ή και στήριγμα ολικής οδοντοστοιχίας (μασέλα).

Πότε τοποθετούνται εμφυτεύματα

Απαραίτητη προϋπόθεση τοποθέτησης εμφυτευμάτων είναι η ύπαρξη οστού ικανής ποσότητας (ύψος - πάχος) και ποιότητας (πυκνότητα). Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται με ακτινογραφίες και με ειδικές τομογραφίες.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν:

  • για την αποκατάσταση ενός ελλείποντος δοντιού, χωρίς να τροχιστούν τα διπλανά δόντια.
  • Για την αποκατάσταση περισσοτέρων δοντιών με την τοποθέτηση γέφυρας που στηρίζεται μόνο στα εμφυτεύματα.
  • Προκειμένου να αποφευχθεί η τοποθέτηση κινητής μερικής οδοντοστοιχίας μηχάνημα).
  • Για την τοποθέτηση ολικών οδοντοστοιχιών (μασέλες), οι οποίες στηρίζονται σε εμφυτεύματα.

Τα υπέρ και τα κατά των οδοντικών εμφυτευμάτων

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν σήμερα μια από τις καλύτερες εναλλακτικές θεραπείες για την αντικατάσταση ενός, περισσοτέρων ή και όλων των ελλειπόντων δοντιών.

Η σωστή τοποθέτηση και συντήρησή τους διασφαλίζει ένα άριστο αισθητικό, λειτουργικό και βιολογικό αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται:

  • Το ότι δεν τροχίζονται τα διπλανά φυσικά δόντια.
  • Λειτουργούν τόσο καλά όσο και τα φυσικά δόντια.
  • Αποτρέπουν την απορρόφηση του οστού των γνάθων, που συμβαίνει μετά την εξαγωγή των δοντιών.
  • Ακινητοποιούν τις ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες), προσδίδοντας σ’ αυτές απόλυτη συγκράτηση.

Αντίθετα ως μειονεκτήματα αναφέρονται:

  • Ο χρόνος αναμονής για την ενσωμάτωσή τους στο οστό των γνάθων.
  • Το υψηλό τους κόστος.

Η σωστή συντήρηση των αποκαταστάσεων με εμφυτεύματα απαιτεί σχολαστική στοματική υγιεινή και ανά εξάμηνο επανέλεγχο από τον οδοντίατρο.

Τελευταία Ενημέρωση: 01-10-2017 00:46