Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Περιστατικό 1


Αποκατάσταση των πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου με την τεχνική τοποθέτησης κεραμικών όψεων.Περιστατικό 2


Αποκατάσταση των πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου με την τεχνική τοποθέτησης κεραμικών όψεωνΠεριστατικό 3


Αντικατάσταση των αντιαισθητικών αποκαταστάσεων με αισθητικά υλικά


Περιστατικό 4


Προσθετική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών της άνω γνάθου.Περιστατικό 5


Εικ. 1. Αντιαισθητική απεικόνιση των δοντιών (Α) και του Χαμόγελου (Β) γυναίκας 32 ετών.

Εικ. 2.Βασικές γραμμές εξ αρχής σχεδίασης του χαμόγελου

Εικ. 3. Ελεχγος του κανόνα της χρυσής αναλογίας μεταξύ των πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου. Παρατηρείται πλήρη απουσία.

Εικ. 4. Eλεγχος του κανόνα της χρυσής αναλογίας κατά το χαμόγελo. Παρατηρείται έντονη απόκλιση.

Εικ. 5. Διαγνωστικό κέρωμα των δοντιών (Α) με βάση τον αισθητικό σχεδιασμό και ο νάρθηκας-οδηγός (Β) για την χειρουργική διευθέτηση των ούλων.

Εικ. 6. Χειρουργική διευθέτηση των ούλων.

Εικ. 7. Οι μεταβατική αποκατάσταση επί των γύψινων εκμαγείων σχεδιασμένη με τον κανόνα της χρυσής αναλογίας.

Εικ. 8. Η μεταβατική αποκατάσταση τοποθετημένη στο στόμα.
Εικ. 9. Η τελική ολοκεραμική αποκατάσταση επί των εκμαγείων.

Εικ. 10. Η τελική ολοκεραμική αποκατάσταση τοποθετημένη στο στόμα.

Εικ. 11. Ελεγχος των βασικών γραμμών του χαμόγελου και του κανόνα της χρυσής αναλογίας μεταξύ των δοντιών στην τελική αποκατάσταση.

Εικ. 12. Ελεγχος του κανόνα της χρυσής αναλογίας κατά το χαμόγελο.

Εικ. 13. Το χαμόγελο πριν και μετά την αποκατάσταση.

Περιστατικό 6


Η περιστοματική περιοχή και τα δόντια γυναίκας 40 ετών πριν και μετά την αποκατάσταση.
Περιστατικό 7


Το χαμόγελο και τα δόντια γυναίκας 52 ετών με έντονα αισθητικά προβλήματα πριν και μετά την αποκατάσταση.
Περιστατικό 8


Χαμόγελο και δόντια με αισθητικά προβλήματα γυναίκας 29 ετών πριν και μετά την αποκατάσταση.Περιστατικό 9


Τα διάφορα κλινικά στάδια αποκατάστασης νωδής άνω γνάθου και μερικά νωδής κάτω γνάθου.

Περιστατικό 10


Διάφορα κλινικά στάδια αποκατάστασης μερικά νωδής άνω και κάτω γνάθου.

Τελευταία Ενημέρωση: 01-10-2017 00:46