Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Περιστατικό 1


Αποκατάσταση ελλείποντος κυνόδοντα της κάτω γνάθου με εμφύτευμα.Περιστατικό 2

Ολική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου που συγκρατείται με δύο εμφυτεύματα.Περιστατικό 3


Αποκατάσταση νωδής άνω γνάθου με ακίνητη εργασία που στηρίζεται σε εμφυτεύματα.Τελευταία Ενημέρωση: 01-10-2017 00:46