Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Περιστατικό 1


Αποκατάσταση ελλείποντος κυνόδοντα της κάτω γνάθου με εμφύτευμα.Περιστατικό 2

Ολική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου που συγκρατείται με δύο εμφυτεύματα.Περιστατικό 3


Αποκατάσταση νωδής άνω γνάθου με ακίνητη εργασία που στηρίζεται σε εμφυτεύματα.Τελευταία Ενημέρωση: 20-03-2017 23:46