Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Περιστατικό 1


Αλλαγή του σχήματος, της θέσης και του χρώματος των πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου με την τεχνική της ελάχιστης αποκοπής των οδοντικών ιστών και τη βοήθεια των συνθέτων ρητινών και της λεύκανσης.
Περιστατικό 2


Αλλαγή του χρώματος των δοντιών με την τεχνική της λεύκανσης.Περιστατικό 3


Αλλαγή του χρώματος των δοντιών με την τεχνική της λεύκανσης.


Περιστατικό 4


Αλλαγή του χρώματος των δοντιών με την τεχνική της λεύκανσης.Περιστατικό 5


Αντιμετώπιση δύο δυσχρωμικών ενδοδοντικά θεραπευμένων πρόσθιων δοντιών με την τεχνική της λεύκανσης.
Περιστατικό 6


Αντιμετώπιση των δυσχρωμικών κεντρικών τομέων με την τεχνική της λεύκανσης.Τελευταία Ενημέρωση: 01-10-2017 00:46