Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Περιστατικό 1

Ανδρας 23 ετών με στρεβλοφυϊα στα πρόσθια δόντια.

Αντιμετωπίστηκε με συντηρητική τεχνική και με τη βοήθεια των συνθέτων ρητινών.
Ελεγχος του οδοντικού τόξου Ελεγχος των βασικών γραμμών του χαμόγελου


Ελεγχος της χρυσής αναλογίας μεταξύ των δοντιών Ελεγχος της χρυσής αναλογίας μεταξύ των δοντιών και του χαμόγελου


Ελεγχος του οδοντικού τόξου στο εκμαγείο μετά το διαγνωστικό κέρωμα Ελεγχος της χρυσής αναλογία των δοντιών στο εκμαγείο μετά το διαγνωστικό κέρωμα


Κατασκευή κλειδιού σιλικόνης


Τα δόντια πριν και μετά την αποκατάστασηΤο χαμόγελο πριν και μετά την αποκατάσταση


Περιστατικό 2

Γυναίκα 37 ετών με ελλειψη πλαγίων τομέων και μετακίνηση των κυνοδόντων

Αντιμετωπίστηκε με συντηρητική Τεχνική και με τη βοήθεια των συνθέτων ρητινών.Τα δόντια πριν και μετά την αποκατάστασηΤο χαμόγελο πριν και μετά την αποκατάσταση
Περιστατικό 3

Γυναίκα 52 ετών με πολλαπλά αισθητικά προβλήματα.


Αντιμετωπίστηκε με συντηρητική τεχνική και με τη βοήθεια των συνθέτων ρητινών Ελεγχος της ουλικής συμμετρίας των δοντιών πριν την αποκατάσταση


Ελεγχος της χρυσής αναλογίας των δοντιών Τα δόντια μετά την αποκατάσταση


Ελεγχος της ουλικής συμμετρίας μετά την αποκατάσταση Ελεγχος της χρυσής αναλογίας των δοντιών μετά την αποκατάσταση

Το χαμόγελο μετά την αποκατάσταση


Περιστατικό 4

Ανδρας 24 ετών με χειλεο-υπερωίο σχιστία.


Αντιμετωπίστηκε με συντηρητική τεχνική και με τη βοήθεια των συνθέτων ρητινών Τα δόντια πριν την αποκατάσταση
nea-per-1-v01


Ελεγχος της συμμετρίας των χώρων Σχεδίαση της επιθυμητής αποκατάστασης
Διαγνωστικό κέρωμα και κατασκευή κλειδιού σιλικόνηςΤα δόντια πριν και μετά την αποκατάστασηΤο χαμόγελο πριν και μετά την αποκατάσταση


Τελευταία Ενημέρωση: 01-10-2017 00:46