Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Επωνυμία: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΙΚΕ

Διεύθυνση: MΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 41, 10434, ΑΘΗΝΑ

Αριθμός ΓΕΜΗ: 140329001000

Διαχειρίστρια: ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΑΝΘΗ

Εταιρικό Κεφάλαιο: 7000,00€

Εταίροι:

1. ΔΟΥΒΙΤΣΑ Π. - Μαυροματαίων 41, Αθήνα, με Κεφαλαιακές εισφορές: 6930,00 € - Εταιρικά Μερίδια: 990

2. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Γ. - Αχαρνών 171-173, Αθήνα, με Κεφαλαιακές εισφορές: 70,00 € - Εταιρικά Μερίδια: 10

Τελευταία Ενημέρωση: 20-03-2017 23:46